Eesmärgid

Meie peamine eesmärk on säilitada, kinnistada ja suurendada turupositsiooni olemasolevatel turgudel nii Eesti Vabariigis kui ka Lääne-Euroopas ja Skandinaaviamaades. Eesmärkide täitmisel järgitakse juhtimispõhimõtteid, milleks on arendada, toota ja müüa kodutekstiili tooteid vastavuses kliendi, seadusandlike ja meie poolt tunnustatud nõuetega ning parandada pidevalt juhtimissüsteemi ja selle mõju ettevõtte arendamisse tervikuna.

Oleme erilist tähelepanu pööranud tootearendusele erinevates valdkondades, tootmise efektiivsuse ja toodete kvaliteedi tõstmisele.

Ettevõtte eesmärk on kasvada koos turuga, taastades ja säilitades seejuures ettevõtte kasumlikkust.