Tellimistingimused

1.Kehtivus
Käesolevad tingimused kehtivad kõikidele Mivar-Viva internetipoe ning kaupa telliva isiku vahel sõlmitud ostu-müügilepingutele.

2.Hinnapoliitika

Kõik hinnad on eurodes ning sisaldavad käibemaksu. Tellimuse summale kuni 60 eurot lisandub postikulu, mis samuti sisaldab käibemaksu. Tellimused alates 60 eurost toimetame kohale tasuta.E-poest ostes lisanduv postikulu suurus ja tasuta kohaletoimetamine kehtib ainult kauba transportimisel Eesti Vabariigi piires. Kui on soov tellida tooteid väljaspoole Eesti Vabariigi piire võtke ühendust e-maili (kauplus@www.mivar-viva.ee) teel.

3.Tellimuse täitmise tähtajad
Tellitud tooted saadetakse teele mitte hiljem kui 5 tööpäeva jooksul alates tellija poolt tellimuse eest makstava summa laekumisest müüja arveldusarvele. Sõltuvalt transpordiviisist võib kauba kohaletoimetamiseks kuluv aeg varieeruda, kuid ei tohiks ületada 3 päeva. Juhul, kui tekib oht, et kauba kohaletoimetamiseks kuluv aeg ületab 3 päeva mistahes põhjusel, anname sellest koheselt teada kauba tellijale e-maili või telefoni teel.

4.Tellija õigus lepingust taganeda
Tellijal on lepingust taganemisõigus 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest, eeldusel, et kaup ei ole kasutatud ning tagastamine toimub originaalpakendis. Kauba tagastamise soovist kohustub tellija teada andma e-maili (kauplus@www.mivar-viva.ee)või kirja teel, kuhu on märgitud saadud kauba arve number, arveldusarve number ja saaja, kelle kontole raha tagastatakse. Tellija peab kauba tagastama 14 päeva jooksul taganemisavalduse tegemisest. Müüja tagastab tellijale raha kauba ja kättetoimetamise kulude ulatuses tellija poolt osundatud pangaarvele hiljemalt 14 tööpäeva jooksul alates taganemisteate saamisest.Kauba tagasi saatmise kulusid müüja ei tagasta. Müüja võib raha tagastamisest keelduda seni, kuni tellija on asja tagastanud või esitanud sellekohase tõendi. Juhul,kui peale kauba tagastamist ilmneb, et tagastus ei vasta ostulepingus toodud tingimustele, siis raha ei tagastata.

5.Garantii
Kõikidele kaupadele kehtivad Eesti Vabariigi seadusest tulenevad garantiitingimused ja pretensiooni esitamise aeg. Puuduste esinemisel on tellijal õigus nõuda kauba vahetamist. Kui müüjal ei ole võimalik kaupa vahetada, on tellijal õigus kaup tagasi saata ning tellimusest loobuda. Soovitame tellijal võtta meiega ühendust, kui on tellitud kaupadega tekkinud probleeme. Proovime alati leida sobiva lahenduse .

6.Tellimuse eest maksmine
Tellimuse eest saab tellija maksta koheselt internetipoes pangalingi kaudu. Mivar-Viva AS on isikuandmete vastutav töötleja. Maksete teostamiseks vajalikud andmed edastab Mivar-Viva AS edasi volitatud töötleja, Maksekeskus AS-le. Kui tellija soovib kauba eest tasuda ettemaksuarve alusel, saadab müüja sellekohase arve tellija e-mailile. Ostu sooritamise ja arve tasumisega kinnitab ostja, et on tutvunud tellimistingimustega.

7.Isikuandmete kaitse
Mivar-Viva AS on isikuandmete vastutav töötleja. Tellija poolt müüjale avaldatud isikuandmed on konfidentsiaalsed ning müüja ei avalda neid kolmandatele osapooltele, välja arvatud maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed, volitatud töötlejale Maksekeskus AS-le ja transporditeenuse pakkujale tellimuse täitmise eesmärgil.

8.Muud tingimused
Müüja jätab endale õiguse pakutavate kaupade hindu muuta ja täiendada. Sellekohased muutused hakkavad kehtima alates nende ilmumisest müüja internetipoe aadressil.

Käesolevate tingimuste täitmisest tulenevaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimistega on ostjal õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse.